Uitgelicht

News / Nieuws

For blogposts click here / klik hier voor blogposts

click here for news in English (last update: 12 May 2019)

I’ve had a photoshoot in Leuven (Great & Small Beguinage). Pictures will follow on Wednesday 15th, Friday 17th and Sunday 19th. Can’t wait? Subscribe to my instagram account to have a sneak preview.

02130009 wm 72dpi

Just some thoughts.

klik hier voor nieuws in het Nederlands (laatste update: 12 Mei 2019)

Ik ben gaan fotograferen in Leuven (Groot & Klein Begijnhof). De foto’s zullen op Woensdag de 15e, Vrijdag de 17e en Zondag de 19e verschijnen. Kan je niet wachten? Abonneer je op mijn instagram account voor een exclusieve avant-première.

02130009 wm 72dpi
 

Gewoon enkele gedachten.

Advertenties

Shrines for the ordinary – Christianity – Louvain – May 2019 / Shrines for the ordinary – Christendom – Leuven – Mei 2019

English (Nederlands: zie beneden)

Does the ordinary become special when in contact with the spiritual? Does the tension express itself in dialogue or conflict? A study.

Just a thought.

Nederlands

Worden gewone dingen buitengewoon als ze in contact komen met het spirituele?  Uit de spanning tussen het gewone en het spirituele zich in dialoog of in conflict? Een onderzoek.

Gewoon maar een gedachte.

Continue reading – Verder lezen

Louvain: Great and small Beguinage May 2019 / Leuven: Groot & Klein Begijnhof Mei 2019

I have taken pictures in Louvain. Enjoy!

Ik heb foto’s genomen in Leuven. Geniet ervan!

Continue reading – Verder lezen

Traces – Louvain – May 2019 / Traces – Leuven – Mei 2019

English (Nederlands: zie beneden)

How does spirituality leave it marks in day to day life? Does this contrast lift up the ordinary or does it bring down the spiritual?

Just a thought.

Nederlands

Welke sporen laat spiritualiteit in een alledaagse omgeving? Tilt het contrast het alledaagse omhoog of haalt ze het spirituele naar beneden?

Gewoon maar een gedachte.

Continue reading – Verder lezen

Time (6/6) / Tijd (6/6)

Other ways of thinking about time (2/2): How do the Chinese think about time?

Andere manieren van denken over tijd (2/2): Hoe denken Chinezen over tijd?

Continue reading – Verder lezen

Time (5/6) / Tijd (5/6)

Other ways of thinking about time (1/2): What do Native Americans think about time?

Andere manieren van denken over tijd (1/2): Hoe denken Indianen over tijd?

Continue reading – Verder lezen

Time (4/6) / Tijd (4/6)

The end of time (2/2): What does Buddha have to say about the end of time?

Het einde der tijden (2/2): Wat zegt Boeddha over het einde der tijden?

Continue reading – Verder lezen

Time (3/6) / Tijd (3/6)

The end of time (1/2): Some intelligent (almost Buddhist) remarks about the end of time by Marcel Proust

Het einde der tijden (2/2): Enkele intelligente (haast Boeddhistische) opmerkingen over het einde der tijden door Marcel Proust

Continue reading – Verder lezen