Featured

News / Nieuws

For blogposts click here / klik hier voor blogposts

click here for news in English

A landmark has been reached. This blog now has more than 100 followers!

Just a thought.

klik hier voor nieuws in het Nederlands

Een mijlpaal werd bereikt. Deze blog heeft nu meer dan 100 volgers!

Gewoon een gedachte.

Advertenties

An eye for an eye? / Oog om oog?

Should we help karma a bit on its way?
Moeten we karma af en toe een handje helpen?

Continue reading – Verder lezen

“Il dolce far niente” Bisfully doing nothing / Zalig niets doen

Doing nothing can be doing something useful with your life.

Niets doen is soms iets nuttigs met je leven doen.

Continue reading – Verder lezen

My new year’s resolutions / Mijn goede voornemens

I only have two: one is generally not seen as a bad habit and the other has brought me and Buddhist all over the planet much joy in the previous year.

Ik heb er maar twee: de ene wordt niet echt gezien als een slechte gewoonte en de andere heeft mij en Boeddhisten over de hele planeet veel vreugde gebracht het afgelopen jaar.

Continue reading – Verder lezen