My creative projects / Mijn creatieve projecten

As said in a previous blog I have a lot of creative plans so I’ve got to make choices. Here are my current options;

Zoals reeds gezegd in een vorig blog heb ik heel wat creatieve projecten. Tijd om ze eens op te lijsten:

English (klik hier voor Nederlands)

Shrines for the ordinary – Christianity – book

You all know my pictures of ordinary objects in religious settings (and if you don’t, you have some homework to do). I am not just going to just publish the pictures. Some of them will be linked by quotes from Dante’s “Divina Comedia”. In this way the text is a bridge between the ordinary and the religious object. Some pictures don’t need words and they will be published without text next to it. I’ve added an example below to give you an idea.

Similar publications on other religions than Christianity will follow (if they allow me to).

O(, )do(o)r – exhibition

This can be read as: “O, door” and “odor”. My plan is to frame some of my photographs like they are doors. That is the “O, door” part. On the doorknob I would put a tag that you often see in hotels (e.g. “do not disturb”). The twist is that I will put some scent on that tag that is in the same theme as the picture. That is the “odor” part. In order to fully get the scent spectators have to come closer to the picture which makes them see the picture from a different angle.

One+Change – book

There is a classic Buddhist joke:

What does the Dalai Lama order at the hotdog boot?

-Make me one with everything

And what does the vendor reply when the Dalai Lama asks for change?

-change comes from within

The “One ” part stands for something ultimate like ‘enlightenment’. The page of that part of the book is of people who look up. I tell them what word to think of (they’re all about ‘oneness’). Somewhat above that picture the word they were thinking about is printed. What I want to capture with the pictures is whether it seems like they look at the word or if it is as if they look at what is beyond the word, beyond meaning which is (according to me) the beginning of spirituality.

The “change part” is about people stepping of a stairway, a ladder, a bus, etc. It is a picture about transition because most of the time we are in between two things and longing for things that are not yet available to us. In order to illustrate this the words of Sylvia Plath poem will be printed to the left and the right side of the pictures. That line is “I am vertical but I would rather be horizontal” We may not all be suicidal (like Sylvia Plath) but people who are suicidal do not long for their life to end but for a different life and haven’t we all dreamt our lives being a little bit different? Her words will not be displayed in an ordinary way but the words will be used in geometrical patterns that look like wallpaper (see below for an example). This is to illustrate the banality of words. Words will not bring us to being ‘one’. People who I’ve talked about the project have asked me why I only use the lines from Plath. My answer would be that, as in the Bolero of Ravel, by repeating in a creative way you can create a symphony.

The prince and the zombie – book

This is a classic Tibetan fairytale. It is available in French and English. I will try to translate it into Dutch (if the author allows me to).

Over the bridge to the lotus – book

This will be a work in Dutch. It tries to explain Buddhism as Ulrich Libbrecht describes it in his comparative philosophy and then illustrate the theory discussed by literary excerpts of Buddhist novels, poems, stories and works of art.

History of the world – book

I will try to make a history book of not just Europe or the States but of the entire globe. Since this is a project on the extremely long term I haven’t decided on its form but if it would be possible I would turn it into a book for children, preferably a history manual for secondary education.

As you see, I have got a lot to choose from. Which of these is your favorite? Let me know!

Just some thoughts.

Nederlands

Wie het kleine niet eert – Christendom – boek

Jullie kennen allemaal mijn foto’s van gewone voorwerpen in een religieuze omgeving (indien niet, dan heeft u nog wat huiswerk te maken). Ik ga ze niet gewoon publiceren. Sommige van de foto’s zullen worden gekoppeld aan citaten uit Dante’s “Divina Comedia”. Op die manier vormt de tekst een brug of een bindmiddel tussen het dagdagelijkse en het religieuze. Sommige foto’s hebben geen woorden nodig en zullen worden gepubliceerd zonder tekst ernaast. Ik heb hieronder een voorbeeldje van een foto met een citaat geplaatst.

Gelijkaardige bundels voor andere geloven dan het Christendom zullen volgen (als ze de toestemming geven).

O(, )deur – tentoonstelling

Dit kan gelezen worden als “O, deur” maar ook als “odeur” (een Frans woord voor geur). Het plan is om mijn foto’s in te kaderen zodat ze lijken op deuren. Dat is het “O, deur” gedeelte. Aan de klink zou ik dan een deurhanger hangen zoals je in hotels ziet (bv “niet storen). Het punt is dat ik op die deurhangers een geurstof ga aanbrengen die aansluit bij het thema van de foto. Dat is het “odeur” gedeelte. Om de geur beter te kunnen opnemen moet de kijker dichter bij de foto komen en zal hij/zij de foto dus vanuit een andere hoek bekijken.

One+Change – boek

Dit komt uit een klassieke boeddhistische mop:

What does the Dalai Lama order at the hotdog boot? / Wat zegt de Dalai Lama tegen de hotdogverkoper?

-Make me one with everything / Maak mij één met alles.

And what does the vendor reply when the Dalai Lama asks for change? / En wat zegt de verkoper als de Dalai lama wisselgeld vraagt?

-change comes from within / Verandering komt van binnen (in het Engels betekent ‘change’ zowel wisselgeld als verandering.

Het “One” gedeelte staat voor iets ultiem zoals ‘verlichting’. Op de foto’s van dit gedeelte van het boek staan mensen die omhoog kijken. Ik vertel hen tijdens het fotograferen aan welk woord ze moeten denken (allemaal woorden over “eenheid”) Boven die foto staat dan het woord gedrukt waar de persoon in de foto aan dacht. Wat ik met de foto wil vastleggen is of de geportreteerde lijkt te kijken naar het woord of verder kijkt dan dat, verder kijkt dan de betekenis- wat volgens mij het beginpunt van spiritualiteit is.

Het “change” gedeelte gaat over mensen die van een trap stappen of van een ladder of van een bus, etc. Het zijn foto’s over overgang omdat we meestal tussen twee dingen in zitten en verlangen naar dingen die nog niet binnen ons bereik liggen. Om dit te illustreren zullen er woorden uit een gedicht van Sylvia Plath worden gebruikt. Die woorden zijn “I am vertical, but I would rather be horizontal / (vertaling: Ik ben verticaal maar ik zou liever horizontaal zijn). We hebben niet allemaal zelfmoordneigingen zoals Sylvia Plath maar veel mensen die suïcidaal zijn verlangen niet naar het einde van het leven maar naar een ander leven en dromen we niet allemaal soms dat ons leven een beetje anders is? Haar woorden zullen niet gewoon worden afgedrukt maar vervormd in geometrische patronen zoals bij behangpapier (zie hieronder voor een voorbeeld). Dit is om de banaliteit van woorden aan te tonen. Woorden zullen ons nooit tot het ‘één’ zijn kunnen leiden. Mensen die mijn plannen al kenden vroegen mij waarom ik enkel die woorden heb gekozen Mijn antwoord daarop is dat, zoals bij de Bolero van Ravel, het creatief herhalen voor mooie muziek kan zorgen.

De prins en de zombie – boek

Dit is een klassiek Tibetaans sprookje. Het is beschikbaar in het Frans en het Engels. Ik zal de Nederlandse vertaling maken (als de auteur dit toelaat).

Over de brug naar de lotus – boek

Dit boek gaat over de brug, over de comparatieve filosofie die het Westerlingen in staat stelt de kern van het Boeddhisme te leren kennen. ‘De lotus’ uit de titel verwijst naar de Boeddhistische literatuur. In elk hoofdstuk leg ik wat theorie uit en probeer de begrippen te verduidelijken met citaten uit de Boeddhistische literatuur: gedichten, verhalen, etc.

Geschiedenis van de wereld – boek

Ik zal proberen een geschiedenis te schrijven van niet alleen Europa of de States maar van de gehele wereld. Omdat dit een project is van extreem lange termijn heb ik nog niet beslist hoe dit vorm zal krijgen maar indien mogelijk wordt dit een boek voor jongeren, liefst zelfs nog als een schoolboek voor het middelbaar onderwijs.

Zoals je kan zien is mijn ‘verlanglijstje’ nogal lang. Welk van deze projecten is uw favoriet? Laat het me weten!

Gewoon enkele gedachten.

SFTOC

grieksvoorbeeld change

Advertenties

3 gedachten over “My creative projects / Mijn creatieve projecten”

  1. Leuk! Ik vind het O’door idee erg goed en creatief bedacht en het wereldgeschiedenisboek ook. Ik zou wel nagaan of niet zoiets al bestaat of in de maak is. Mijn geschiedenislessen waren voorl. op de westerse wereld gericht. Ik miste de islamitische wereld bv. Dat ben ik later maar gaan bestuderen op de uni…. En ben zelf wat over oosterse filosofie en religie gaan lezen. Ik denk dat als iedereen een wat breder wereldbeeld aangeboden krijgt, dat dan veel problemen spontaan kunnen verdwijnen. (Dat betekent dus ook dat de andere kant van de wereld dat boek of beeld ook voorgeschoteld moet krijgen!)

    Liked by 2 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s