Violence in literature / Geweld in literatuur

Does the end justify the means?

Heiligt het doel de middelen?

Continue reading – Verder lezen

Advertenties