Meditation and yoga timing techniques / Technieken om je meditatie- en yogasessies te timen

I imagine that timing your yoga /meditation seems a little weird since we are in a fight against the clock in our day to day life so why and how introduce the concept of time in a meditation / yoga session?

Ik kan me voorstellen dat je meditatie-/yogasessie timen vreemd lijkt omdat we in het alledaagse leven al de strijd aangaan met de klok dus waarom en hoe het begrip tijd introduceren in een meditatie- / yogasessie?

English (klik hier voor Nederlands)

Personally, I prefer timing my sessions to make myself aware that everything is impermanent and that meditation is no exception. When we are deeply involved in our meditation and we hear the chime of our timer go off it can be really tempting to continue our meditation until we have ‘figured out’ that experience.

First of all, there is nothing to ‘figure out’. It may be comforting to know that your meditation and/or yoga experiences are not limited to your time on the mat. Deep in our sub consciousness the experience will deepen by itself. This can take a little while and that is why some yoga exercises are not be done right before bed time.

Secondly, in meditation we do not cling to experiences, even the really positive ones.

Thirdly, grasping the experience you are in to me also suggest that you are afraid that if you do not continue, that blissful experience may never come back and that is false. Telling everyone about your experiences or not practicing on a regular basis are far more dangerous for your progress.

Some may have the tendency to check the clock regularly and watch the second slide by. In that case it might be a good idea to turn off the screen. Our day-to-day mind is afraid of the unknown so the next time you want to check your clock during yoga or meditation ask yourself if it could be that you have stumbled on something your ‘day to day mind’ wants you to believe you are not yet ready for. Most of the time that ‘day to day mind’ is wrong.

It is like sitting in your couch and finding excuses why not to go out for a run. When we do go out for a run you will notice that you will not become ill afterwards, we do not have trouble sleeping, we do have time for the dishes, etc. In other words, all the excuses your ‘lazy’ mind came up will be proven to be false. Like the lazy person in the couch your mind thinks that all that new stuff in meditation is scary so it is better to check the clock to have some distraction but most of the time it is not. In fact, when our mind is longing for distraction and we do not give in to that desire the chances of progress on the spiritual path are far greater than during those moments of bliss we already talked about.

It also is a good idea to check if there might be a physical discomfort causing your restlessness. In that case changing your posture might be all that is needed to continue.

For those of you have a strong resistance of using clocks to time your meditation / yoga I have an alternative;

Suppose you want to do yoga / meditation for half an hour. Well, at the first time you count how many times you breathe in and/or out during half an hour. The next time you get rid of the clock and just count the amount of breaths until you have done the same amount of breaths as in your session with the clock. If your practice allows it you can also count mantras in the same way you would count breaths. A rosary or mala might help to easily keep track.

Just some thoughts.

Nederlands

Ik verkies persoonlijk om mijn sessies te time omdat alles vergankelijk is, meditatie en yoga dus ook. Als we diep in onze meditatie verwikkeld zijn en we de gong van onze timer horen is het verleidelijk om nog even door te gaan tot we onze ervaring ‘gesnapt hebben’.

Ten eerste, er is niets om ‘gesnapt te hebben’. Het is geruststellend te beseffen dat onze ervaring in meditatie en/of yoga zich niet beperken tot onze tijd op de mat. Diep in ons onderbewustzijn werkt zo’n ervaring door en verdiept ze zichzelf. Dat kan wat tijd vragen en dat is meteen ook de reden waarom sommige yoga oefeningen best niet gedaan worden vlak voor het slapengaan.

Ten tweede, in yoga/meditatie grijpen we ons niet vast aan ervaringen, hoe positief ze soms ook mogen zijn.

Ten derde, doe je dit toch dan kan dat zijn omdat je bang bent dat als je dan niet verder gaat, die gelukzalige staat misschien nooit meer terugkomt en dat is fout. Tegen iedereen pochen over je ervaringen of niet op regelmatige basis oefenen zijn veel gevaarlijker voor je vooruitgang.

Sommigen zullen misschien in de verleiding komen om regelmatig naar de klok te kijken om te staren naar de seconden die voorbij glijden. Dan is het misschien beter om het scherm uit te zetten. Onze ‘dagdagelijkse geest’ is bang voor het onbekende dus sta de volgende keer dat je naar de klok wil kijken er even bij stil of het kan dat je op iets nieuws bent gestoten waarvan je ‘dagdagelijkse geest’ je wil doen geloven dat je er nog niet klaar voor bent. Meestal heeft die ‘dagdagelijkse geest’ het mis.

Het is als in je luie zetel zitten en uitvluchten zoeken om niet te gaan hardlopen. Als je toch gaat joggen, zal je merken dat je nadien niet ziek zal worden, goed kan slapen, toch nog tijd hebt voor de afwas, etc. Met andere woorden: alle excuses van onze ‘luie’ geest waren onterecht. Zoals onze luie persoon in de zetel denkt onze geest vaak dat al die nieuwigheid tijdens de meditatie angstaanjagend is. Je luie geest denkt dus dat het beter is voor wat afleiding te zorgen door snel even naar de klok te kijken maar meestal is dat nu net wat we niet moeten doen. Het is zelfs zo dat als ons geest snakt naar afleiding en we daaraan niet toegeven, dat dat de kansen op spirituele vooruitgang veel groter maakt dan tijdens die momenten van gelukzaligheid waar we het al over hadden.

Het is steeds een goed idee om te kijken of er fysieke ongemakken zijn die onze rusteloosheid veroorzaken. In dat geval kan het veranderen van onze houding het enige zijn dat nodig is om in comfort verder te gaan.

Voor zij die een sterke afkeer hebben van de klok om de tijd van meditatie/yoga in de gaten te houden heb ik een alternatief;

Stel dat we een halfuur willen oefenen. Dan kan je de eerste keer de tijd bijhouden en tellen hoeveel keer je in- en/of uitademt gedurende een halfuur. De volgende keer heb je de klok niet meer nodig en tel je alleen je ademhalingen tot je aan hetzelfde getal komt als tijdens je sessie met de klok. Als je praktijk dat toelaat kan je hetzelfde doen maar dan met het tellen van mantra’s in plaats van ademhalingen. Een rozenkrans of mala kan dan helpen om alles makkelijk bij te houden.

Gewoon enkele gedachten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s