An eye for an eye? / Oog om oog?

Should we help karma a bit on its way?
Moeten we karma af en toe een handje helpen?

Continue reading – Verder lezen

Advertenties

On comparing / over vergelijken

How should one compare cultures?

Hoe moet je culturen vergelijken?

Continue reading – Verder lezen

Formulating to do lists in a different way – To do lijstjes op een andere manier verwoorden

Great minds think alike. When I was thinking about a blogpost on to-do-lists another blogger posted a blog about it. You can find her (Dutch) blogpost here. Her article is about how to use them. That is not what this blogpost is about. We will try to find a new way of expressing ‘to do’. The philosophy behind this is “We are a human being, not a human-doing”

Gek hoe mensen soms hetzelfde denken. Toen ik aan het denken was over een blogpost over to-do-lijjstjes was een andere blogger me voor. Je vindt haar blogpost hier. Haar artikel gaat eerder over hoe je ze moet gebruiken. Dat is niet het onderwerp van deze blogpost. Wij zullen ons hier focussen op hoe je ‘to-do-lijstje’ anders kunt verwoorden. We gaan hierbij uit van het principe van ‘zijn’ in plaats van ‘doen’.

Continue reading – Verder lezen

Thinking outside of the box / Over hokjesdenken

Why I think Buddhists and yogi should think outside of the box.

Waarom ik vind dat Boeddhisten en yogi’s best de hokjes weg denken.

Continue reading – Verder lezen

Shrines for the ordinary – Judaism – Antwerp nov 2018 / Wie het kleine niet eert – Jodendom – Antwerpen nov 2018

English (Nederlands: zie beneden)

Does the ordinary become special when in contact with the spiritual? Does the tension express itself in dialogue or conflict? A study.

Just a thought.

Nederlands

Worden gewone dingen buitengewoon als ze in contact komen met het spirituele?  Uit de spanning tussen het gewone en het spirituele zich in dialoog of in conflict? Een onderzoek.

Gewoon maar een gedachte.

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 33 – Stuck in a moment you can’t get out of

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

 

Week 33 – Stuck in a moment you can’t get out of – U2

Continue reading – Verder lezen

Oh, Money, pay me hung / Aum mani padme hung

Oh money pay me hung (from the mantra Aum mani Padme Hung)

In het Engels kan de mantra ‘Aum Mani Padme Hung’ ook gelezen worden als ‘Oh, geld, betaal me Hung’

Continue reading – Verder lezen