Massage for seniors / Massage voor senioren

Massage for seniors (klik hier voor Nederlands)

After I had massaged my arms and legs, I walked the path of meditation again. On that path, I ran up and down, inward and focused. The Thera Bhagu, Theratherigatha, Asoka 2000

Why massage?

This quote demonstrates that massage can be used to relax. Massage can do a lot more. It improves the condition of the skin, helps the body in getting rid of toxic substances, improves circulation, improves metabolism, reduces pain and facilitates and deepens sleep.

After years of practice in an oriental style of self-massage, I decided to get to know the ‘Western’ way as well. So, I became a licensed massage therapist (click here to see my degree (in Dutch)) The benefit of self-massage is that you already know what feels good. This makes it easier to see things through the eyes of someone who is getting a massage when you are giving one.

Why seniors?

Because I know their world. I have studied to become a caregiver in retirement homes. During my internships, I learned how to interact with them in a way that improves their wellbeing.

My experience in massage of seniors

During one of my internships, I had to help a colleague wash someone. When we got into the room the old lady who usually can walk without any problems was still in bed. She said she had a lot of pain in her lower back. We tried getting her up but even the slightest movement overwhelmed her with pain. They were willing to give her some medication for her pain, but the problem was she had to sit up in order for her to drink it. I then mentioned my expertise in massage and suggested to massage her hands and arm for pain relief. I will spare you the details, but it is scientifically proven that massage can help relieve pain. After some massaging we were able to make her sit up and drink her pain medicine. The massage must have had a big part in her pain relief because after 20 minutes of sitting up she complained of pain again. When she lied down again, she had no more pain.

Massage can be an intense but pleasurable experience. During that same internship, I massaged a lady who doesn’t speak a lot. When I started massaging her, she started rocking forward and backward a lot. She also does that when she is in a bath, so I guess that for her this was a deep experience. She was familiar with me since I have washed her often, but I guess that she wasn’t familiar with that kind of bodily contact. The bodily contact during a massage is totally different from the contact when you wash someone. She did like it though because as I massaged one arm, she took my arm with her other arm and started massaging me back.

Make an appointment

If you know someone who can use improvement in his/her wellbeing, even if this means you, feel free to contact me.


The next section is in Dutch

Massagetherapie voor senioren

Nadat ik my armen en benen had gemasseerd, liep ik weer het pad van meditatie. Op dat pad liep ik op en neer, naar binnen en gefocust.  De Thera Bhagu, Theratherigatha, Asoka 2000

Waarom massage?

Dit citaat toont aan dat massage kan worden gebruikt om te ontspannen. Massage doet echter veel meer. Het is goed voor de huid, helpt het lichaam bij het wegwerken van giftige stoffen, verbetert de bloedsomloop, verbetert de stofwisseling, vermindert pijn en vergemakkelijkt en verdiept de slaap.

Na jaren van praktijk in een Oosterse soort zelfmassage, besloot ik ook de ‘ westerse ‘ weg te leren kennen. Dus werd ik een gediplomeerd massagetherapeut (klik hier om mijn diploma te zien). Het voordeel van zelfmassage is dat je al weet wat goed aanvoelt. Dit maakt het gemakkelijker om te kijken door de bril van iemand die een massage krijgt wanneer je er zelf één geeft.

Waarom senioren?

Omdat ik hun wereld ken. Ik heb gestudeerd om zorgkundige te worden in bejaardentehuizen. Tijdens mijn stages leerde ik hoe ik met hen kon omgaan op een manier die hun welzijn verbetert.

Mijn ervaring in massage van senioren

Tijdens een van mijn stages moest ik een collega helpen om iemand te wassen. Toen we in de kamer kwamen, lag de oude dame die meestal zonder problemen kan lopen nog steeds in bed. Ze zei dat ze veel pijn in haar onderrug had. We probeerden haar rechtop te laten zitten, maar zelfs de geringste beweging overspoelde haar met pijn. Ze waren bereid om haar wat medicatie te geven voor haar pijn, maar het probleem was dat ze recht moest zitten om het te kunnen drinken. Ik zei dat ik massagetherapeut was en stelde voor om haar handen en arm te masseren om de pijn te doen verminderen. Ik zal u de details besparen, maar het is wetenschappelijk bewezen dat massage hierbij kan helpen. Na wat masseren waren we in staat om haar te laten zitten en haar pijnstiller te laten drinken. De massage moet een grote rol hebben gespeeld hebben hierbij want na 20 minuten zitten kloeg ze weer over pijn. Toen ze weer plat lag, had ze geen pijn meer.

Massage kan een intense maar plezierige ervaring zijn. Tijdens dezelfde stage masseerde ik een dame die niet veel zegt. Toen ik haar begon te masseren, begon ze veel naar voor en naar achteren te wiegen. Ze doet dat ook als ze in bad zit, dus ik denk dat dit voor haar een bijzondere ervaring was. Ze was vertrouwd met mij omdat ik haar vaak heb gewassen, maar ik denk dat ze dat soort van lichamelijk contact nog niet had ervaren. Het lichamelijk contact tijdens een massage is totaal anders dan het contact wanneer men iemand wast. Ze vond het wel leuk want terwijl ik de ene arm masseerde, nam ze met haar andere hand mijn vrije arm vast en begon mij terug te masseren.

Maak een afspraak

Als u iemand kent die een opkikkertje kan gebruiken, ook als u dit bent, contacteer mij dan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.