About / Over

Yoga is like my mistress and Buddha is like my husband. But don’t tell them about each other.

Yoga is zoals mijn maîtresse en Boeddha zoals mijn echtgenoot. Maar ze mogen dit niet van elkaar weten.

about the site
/ over de site

manifesto
/ manifest

Awards

About me / over mezelf

timeline / tijdslijn

shrine/altaar

hobbies/hobby’s

about the site

This site is about yoga, buddhism and meditation. My hobby in photography adds a litttle plus to the blogposts. At this time the weekly schedule is as follows:

calendar
© Morguefile.com

Wednesday and Friday: a “regular” blogpost

Sunday: soundtrack of a year  -> In these blogposts I pick a song that reflects how I felt in the previous week. The theme of these posts remains Eastern, though.

 

 

DSCN0312

Once in a while I also post pictures of ordinary objects in a religious setting. I call those “shrines of the ordinary”. The object of these pictures is to see if the ordinary becomes special and if the tension between ordinary and spiritual things expresses itself in dialogue or conflict.

I have an instagram account ( @writer_buddhist_yogi ) Some of my pictures appear on Instagram first.

manifesto

introduction

My values have been well expressed by the authors in the book ‘Beneath a single moon (Johnson & Paulenich)’

Here they are:

no terminology

woordfoto voor manifest wm72dpi

Avoid Buddhist terms whenever possible. Readers don’t know what they mean, and often get the impression that the poet is showing off his [/her] mysticism or “higher levels” of achievement, which strikes a wrong note and defeats the poem. (Jane Augustine)

engagement

I seek a balance between masculine and feminine, between social activism and solitude, between heaven and earth, between the impossible perfection of grace and the equally impossible sadness of sin. I seek not the ascetism of Zen, but its social engagement; not the activism of the feminist, but her passionate contemplation. What’s in the heart of it? Gratitude. – Sam Hamill

modesty

My years of experience should not make me presumptuous. Hence this quote by Milarepa;

Rechungpa, listen to your Guru’s words!

In the great ocean of the Dharma Practice

My fish-child of Awareness learns to swim;

But never should he pride himself on his power of swimming,

lest he fall into the net of confusion. – Milarepa

Awards

liebster4

Liebster Award 2018

Nominated by heyesther

Genomineerd door heyesther

sunshine-blogger-award1
© Sunshine blogger-award

Sunshine Blogger Award 2018

Nominated by heyesther

Genomineerd door heyesther

over de site

Deze site gaat over yoga, boeddhisme en meditatie. Mijn hobby als fotograaf geeft een meerwaarde aan de blogposts. Op dit moment ziet het weekschema er als volgt uit:

calendar
© Morguefile.com

Woensdag en Vrijdag: een “gewone” blogpost

Zondag: soundtrack of a year  -> In deze blogposts kies ik een lied dat weergeeft wat ik in de afgelopen week heb ervaren. Het thema blijft wel steeds Oosters.

 

 

DSCN0312

Af en toe post ik ook foto’s van gewone voorwerpen in een religieuze setting. Die foto’s worden “Wie het kleine niet eert” genoemd. Het doel van deze foto’s is vast te stellen of het gewone dan speciaal wordt en of de spanning tussen gewoon en spiritueel zich uit in dialoog of conflict.

I heb ook een instagram account ( @writer_buddhist_yogi ) Sommige van mijn foto’s verschijnen eerst op instagram.

manifest

inleiding

Mijn waarden werden goed uitgedrukt door de schrijvers in het boek ‘Beneath a single moon’ (Johnson & Paulenich)

Dit zijn ze:

geen jargon

woordfoto voor manifest wm72dpi

Vermijd zoveel mogelijk boeddhistische woorden. Lezers weten niet wat ze betekenen en vaak krijgen ze de indruk dat de dichter wil pronken met zijn [/haar] mysticisme of “hogere niveaus”.Dit zet de verkeerde toon en doet het gedicht teniet. (Jane Augustine)

engagement

Ik zoek naar de balans tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen  sociaal activisme en eenzaamheid, tussen hemel en aarde, tussen de onmogelijke perfectie van gratie en de even belangrijke onmogelijke triestheid van de zonde. Ik zoek niet naar de ascese van Zen maar naar zijn [/haar] sociaal engagement; niet het activisme van de feminist[e] maar haar gedreven contemplatie. Wat is de kern van dit alles? Dankbaarheid. –  Sam Hamill

bescheidenheid

Mijn jarenlange ervaring zou mij niet verwaand mogen maken. Vandaar deze tekst van Milarepa;

Rechungpa, luister naar de woorden van de Guru!

In de grote oceaan van het beoefenen van de leer

Leert mijn vis-kind van bewustzijn zwemmen;

Maar nooit zou hij [/zij] trots moeten zijn over het vermogen te kunnen zwemmen,

indien hij [/zij] niet in het net van de verwarring wil terecht komen. – Milarepa

timeline / tijdslijn

 

timeline 72dpipng

timeline 2018

shrine/altaar

DSCN1248 wm 72dpiDSCN1246 wm 72dpiDSCN1243 wm 72dpiDSCN1250 wm 72dpiDSCN1249 wm 72dpi

hobbies/hobby’s

writing - schrijven wm 72dpiYoga wm 72dpiphotography - fotografie wm 72dpirunning - hardlopen wm 72dpimeditatie - meditation wm 72dpipainting-schilderen wm 72dpi

Advertenties