Time (4/6) / Tijd (4/6)

The end of time (2/2): What does Buddha have to say about the end of time?

Het einde der tijden (2/2): Wat zegt Boeddha over het einde der tijden?

Continue reading – Verder lezen

Advertenties

Time (3/6) / Tijd (3/6)

The end of time (1/2): Some intelligent (almost Buddhist) remarks about the end of time by Marcel Proust

Het einde der tijden (2/2): Enkele intelligente (haast Boeddhistische) opmerkingen over het einde der tijden door Marcel Proust

Continue reading – Verder lezen

“Relax in the posture” and “Don’t forget to breathe!” (1/2) / “Ontspan in de houding” en “vergeet niet te ademen!” (1/2)

Life isn’t always yin (mentally)

Het leven is niet altijd yin (mentaal)

Continue reading – Verder lezen

What would be great to see on TV? / Wat zou mooi zijn om op TV te zien?

If I could choose a video in a talk show, what would it be?
Welk fragment zou ik zeker tonen in Zomergasten?

Continue reading – Verder lezen

Religious practices from around the globe I like (3/3): walking / Religieuze praktijken van deze planeet die ik leuk vind (3/3): wandelen

Walking in Christianity, Islam, Bön and Buddhism.

Wandelen in het Christendom, de Islam, Bön en het Boeddhisme.

Continue reading – Verder lezen

Religious practices from around the globe I like (1/3): fasting / Religieuze praktijken van deze planeet die ik leuk vind (1/3): vasten

Fasting in Jainism, Christianity, Islam and Buddhism.

Vasten in het Jaïnisme, Christendom, de Islam en het Boeddhisme.

Continue reading – Verder lezen

Trust the process / Vertrouw het proces

In a yoga class I heard a teacher regularly say ‘trust the process’ but what does that really mean?

In een yogales hoorde ik de leraar vaak ‘trust the process (vertrouw het proces)’ zeggen maar wat betekent dat eigenlijk?

Continue reading – Verder lezen