Tibetan Buddhist DIY (do it yourself) books / Tibetaans Boeddhistische DHZ (Doe Het Zelf) boeken

These practices can be safely practiced without guidance of a lama.

Deze praktijken kunnen veilig beoefend worden zonder begeleiding van een lama.

Continue reading – Verder lezen

Advertenties

Thinking outside of the box / Over hokjesdenken

Why I think Buddhists and yogi should think outside of the box.

Waarom ik vind dat Boeddhisten en yogi’s best de hokjes weg denken.

Continue reading – Verder lezen

Speeddating with 5 books / Speeddaten met 5 boeken

Dear reader,

I do not earn money with my blog (yet). As a consequence the books below are the ones I really like to (re)read myself. All of them are available in English and in Dutch.

Enjoy!

Beste lezer,

Ik verdien (nog) geen geld met mijn blog. Bijgevolg zijn onderstaande boeken allemaal boeken die ik zelf graag (her)lees. Ze zijn allemaal zowel in het Engels als in het Nederlands uitgebracht.

Geniet ervan!

Continue reading – Verder lezen