Meditation and yoga timing techniques / Technieken om je meditatie- en yogasessies te timen

I imagine that timing your yoga /meditation seems a little weird since we are in a fight against the clock in our day to day life so why and how introduce the concept of time in a meditation / yoga session?

Ik kan me voorstellen dat je meditatie-/yogasessie timen vreemd lijkt omdat we in het alledaagse leven al de strijd aangaan met de klok dus waarom en hoe het begrip tijd introduceren in een meditatie- / yogasessie?

Continue reading – Verder lezen

Advertenties

The tree of life – part 1 – self-reflection / De levensboom – deel 1 – zelfreflectie

If my life was a tree, how would it look like? step 1: how does my life as a human look like?

Als mijn leven een boom was, hoe zou die eruit zien? stap 1: Hoe ziet mijn leven als mens eruit?

Continue reading – Verder lezen

“Il dolce far niente” Bisfully doing nothing / Zalig niets doen

Doing nothing can be doing something useful with your life.

Niets doen is soms iets nuttigs met je leven doen.

Continue reading – Verder lezen

My new year’s resolutions / Mijn goede voornemens

I only have two: one is generally not seen as a bad habit and the other has brought me and Buddhist all over the planet much joy in the previous year.

Ik heb er maar twee: de ene wordt niet echt gezien als een slechte gewoonte en de andere heeft mij en Boeddhisten over de hele planeet veel vreugde gebracht het afgelopen jaar.

Continue reading – Verder lezen